DAŇOVÉ NOVINKY 2022

Zvýšenie výšky stravného a základnej náhrady od 1. septembra 2022

Barbora Palenikova

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dňa 6.8.2022 vydalo opatrenie, ktoré opätovne upravuje sumy stravného a základnej náhrady pri pracovných cestách.

Ako sme Vás informovali v našom článku, sumy stravného a základnej náhrady sa už v priebehu roka 2022 raz menili. Rast spotrebiteľských cien spôsobil, že sumy stravného pri pracovných cestách sa  s účinnosťou od 1.9.2022 opäť zvyšujú, a to nasledovne:

  • 6,40 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín
  • 9,60 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 14,50 eur pre časové pásmo nad 18 hodín.

 Sumy základnej náhrady pri pracovných cestách sa od 1.9.2022 zvyšujú nasledovne:

  • 0,063 eur jednostopové vozidlá a trojkolky,
  • 0,227 eur osobné cestné motorové vozidlá.

Povinnosť zvyšovania súm stravného a súm základnej náhrady ministerstvu priamo vyplýva z § 8 Zákona č. 283/2002 o cestovných náhradách, a to na základe údajov štatistického úradu o indexe cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní a o indexe cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel.

Zvýšenie súm stravného bude mať vplyv aj na príspevok na stravovanie zamestnancov, ktorý je ustanovený Zákonníkom práce. Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na stravovanie najmenej 2,64 eur (55 % z minimálnej možnej hodnoty stravného lístka) a maximálne vo výške 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Vplyvom zvýšenia sumy stravného bude príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca maximálne 3,52 eur (55 % zo sumy 6,40 eur). Stravovanie zamestnancov je možné ďalej financovať z prostriedkov sociálneho fondu a príspevkom zamestnanca.

Viac informácii k zdaňovaniu príspevkov na stravovanie zamestnancov

Vyššie uvedené zmeny odporúčame zapracovať do interných predpisov spoločnosti, ktoré upravujú podmienky zabezpečenia stravovania zamestnancov. S vypracovaním interného predpisu Vám radi pomôžu naši experti.