Komentár

Brexit pohľadom Brita II.

Juraj Šupák

WOW! 3 roky a 7 mesiacov, ktoré uplynuli od referenda, v ktorom 51,9 % hlasujúcich zaškrtlo políčko „opustiť“ ubehli ako voda!

Spojené kráľovstvo, ako jeden z najdôležitejších členov, opúšťa najväčšie ekonomické zoskupenie, Európsku úniu, bez veľkej noblesy a drámy. So stratou Veľkej Británie a jej 16% podielu na rozpočte EÚ *(zdroj: Financial Times), sa však ekonomika Európskej únie stane menšou ako ekonomika Spojených štátov.

Počas čítania britských médií v posledných týždňoch to ale skôr vyzerá akoby „Meghxit alebo Harrxit“ zaujímal ľudí viac ako Brexit a to že silný nezávislý člen opúšťa stabilnú inštitúciu, ktorá očividne potrebuje modernizovať. Táto skutočnosť však nie je dôležitou len pre Spojené kráľovstvo a pre EÚ–27, ale aj pre všetkých obchodných partnerov Británie, s ktorými bude potrebné prerokovať a implementovať nové obchodné dohody.

My, ako Veľká Británia exportujeme 48 % našich tovarov do Európskej únie. Neistota týkajúca sa budúcnosti obchodov medzi UK a EÚ je teda pre nás veľmi dôležitou témou. V skutočnosti však jediná zatiaľ zaznamenaná zmena za posledné 4 mesiace je to, že vieme, že budeme obchodovať mimo EÚ.

Kráti sa nám taktiež čas, počas ktorého sú pre nás platné pravidlá a tarify Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Konfederácia britského priemyslu (CBI) bude v prípade „no trade deal“ s Európskou úniou čeliť v 90 % exportných obchodov do EÚ colným tarifám. Výška priemernej colnej tarify na vývoz do Európskej únie bude v priemere 4,3 ,% pričom priemerná dovozná tarifa z EÚ do Veľkej Británie bude približne 5,7 %. To bude znamenať drahšie služby a tovary.

A preto tým, že pre nás jedno odpočítavanie končí – ďalšie začína, a to odpočítavanie kým začne platiť nový status - od 1. januára 2021 a podniky budú musieť merať svoju výkonnosť v troch kľúčových oblastiach:

  • Ľudia: prístup k talentom, vízam a pobytu od 1.1.2021
  • Import, export a dodávateľský reťazec: orientácia v pravidlách, tarifách a daňových požiadavkách dodávateľov
  • Daňové predpisy: nakoľko v Spojenom kráľovstve bude platný samostatný daňový režim

 

Na záver článku trocha pozitívnejšia správa. Brexit zatiaľ bude mať zanedbateľný vplyv na britských rezidentov žijúcich v krajinách EÚ a tiež na občanov členských krajín EÚ žijúcich vo Veľkej Británii. Ľuďom budú zachované rovnaké práva v pracovnej oblasti, zdravotnej starostlivosti, dôchodkov alebo cestovaním, na základe dohody o odstúpení od zmluvy.

Mám skôr dojem, že toto je koniec začiatku ako by to mal byť začiatok konca a myslím si, že nadchádzajúcich 11 mesiacov si bude vyžadovať od všetkých veľký stupeň flexibility. Tvrdá  práca práve začína.

 

Autor: Andrew Dickson, International Liaison Director, Grant Thornton Austria.