Spracovanie miezd

Pri spracovaní miezd zabezpečujeme dodržiavanie pracovno-právnych a mzdových predpisov aj predpisov o sociálnom a zdravotnom poistení. Klientom tiež poskytujeme pomoc pri previerkach a kontrolách. Pre klientov vedieme evidenciu osobných zložiek zamestnancov, zabezpečujeme administratívnu agendu spojenú s povinnosťami voči sociálnej a zdravotnej poisťovni.

Okrem toho Grant Thornton ponúka aj poradenstvo pri príprave pracovných zmlúv na základe individuálnych požiadaviek v zmysle platnej legislatívy.

Pri medzinárodných otázkach pomáhame hľadať najvýhodnejšie riešenie a dosiahnuť optimalizáciu v otázkach sociálneho a zdravotného poistenia.

Služby

  • Komplexné spracovanie miezd vrátane pravidelného reportingu
  • Ročné zúčtovanie dane a zdravotného poistenia zamestnancov
  • Podpora a zastupovanie pri kontrolách a komunikácii so sociálnou a zdravotnou poisťovňou a daňovým úradom
  • Personálne poradenstvo
Outsourcing partner Martina Hodoňová

Bratislava

Kontaktirajte nas