Women in Business 2022

Pravidelná štúdia Grant Thornton "Women in Business" ukazuje, že podiel žien v riadiacich pozíciách sa za poslednú dekádu zdvojnásobil

Barbora Palenikova

Avšak vo vyššom manažmente stále pôsobí len 32 % žien.

Pozitívnou správou v zastúpení žien vo vedení firiem je dlhodobo rastúci trend. Cielené opatrenia, ktoré spoločnosti prijali v oblasti diverzity a inklúzie na celom svete, prináša výsledky. Za posledné desaťročie narástol podiel žien vo vyššom manažmente z 21 na 32 percent. Inak povedané, na pozíciách vo vyššom manažmente pracuje za posledných desať rokov o polovicu viac žien.

Na druhej strane vo všeobecnosti platí, že firmy sa naďalej musia snažiť vytvárať podmienky na to, aby sa zastúpenie žien a mužov vo vedení firiem vyrovnalo. "Spoločnosti musia naďalej pracovať na tom, aby u nich prevládala rovnosť," hovorí Silvia Hallová, partnerka spoločnosti Grant Thornton Slovensko. "Rovnosť príležitostí je aspekt, ktorý musíme ako vedúci pracovníci uprednostňovať každý deň a pri každom rozhodnutí, ktoré robíme. Vyvážený pomer mužov a žien na vedúcich pozíciách je prospešný pre obe strany a je predpokladom atraktívnosti pre klientov aj zamestnancov." Dlhodobým cieľom pre každú vyspelú firmu je dosiahnuť väčšiu vyváženosť v zastúpení žien a mužov na riadiacich pozíciách.

Spoločnosť Grant Thornton Slovensko dosiahla rovnosť v zastúpení žien a mužov

Európska únia sa v rovnosti žien pohybuje pri globálnom priemere: 33 percent pozícií vo vyššom manažmente patrí ženám. Aj keď Slovensko za zvyškom Európy v rovnosti mužov a žien na vedúcich pozíciách všeobecne zaostáva, je tu jedna výnimka potvrdzujúca pravidlo. Je ňou slovenské zastúpenie silnej medzinárodnej poradenskej firmy v oblasti daní, auditu a podnikového poradenstva – Grant Thornton Slovensko. Kým v Európskej únii zastávajú ženy tretinu seniorských pozícií vo firmách, v Grant Thornton Slovensko je to presne polovica3 zo 6 partnerov vo firme, ktorí riadia jednotlivé oddelenia, sú v Grant Thornton ženy.

Grant Thornton Slovensko tak dáva ženám bezkonkurenčnú príležitosť v oblasti daňového a finančného poradenstva a auditu.

V každom z regiónoch prekročilo zastúpenie žien hranicu 30%, prekvapujúcim lídrom je Afrika

Deväťdesiat percent vedúcich predstaviteľov firiem, ktorých spoločnosť Grant Thornton oslovila v 29 krajinách, uvádza, že v ich spoločnosti je aspoň jedna žena na vedúcej pozícii. Pozitívny pokrok sa dosiahol aj na regionálnej úrovni, pričom podiel žien vo vedúcich pozíciách dosiahol alebo prekročil 30 % vo všetkých sledovaných regiónoch a trend k rodovej rovnosti sa celosvetovo upevňuje. Prekvapujúco najvyšší podiel žien vo vyššom manažmente vykazuje Afrika (40 %).

Správa "Women in Business Report" je súčasťou "International Business Report" (IBR) spoločnosti Grant Thornton a už 18 rokov poukazuje na podiel žien vo vedení stredne veľkých spoločností v najdôležitejších priemyselných krajinách sveta. V rámci IBR sa uskutočňuje prieskum hospodárskeho vývoja a trendov vo viac ako 10 000 stredne veľkých spoločnostiach zo všetkých odvetví.

Women in Business Report 2022