DAŇOVÉ NOVINKY 2022

Minimálna mzda od 01.01.2023

Barbora Palenikova

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Oznámením č. 300/2022 Z.z. zo dňa 27.08.2022 ustanovilo zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2023 a to nasledovne:

  • Mesačná minimálna mzda na sumu 700 eur
  • Hodinová minimálna mzda na sumu 4,023 eur

Porovnanie minimálnej mzdy v roku 2022 s rokom 2023:

  2022 2023
  platné od 1.1.2022 návrh platnosti od 1.1.2023
Legislatíva Zákon o minimálnej mzde č. 663/2007 z.z. a Zákon č. 311/2001 Z.z. – zákonník práce, Oznámenie č. 353/2021 Z.z. Zákon o minimálnej mzde č. 663/2007 z.z. a Zákon č. 311/2001 Z.z. – zákonník práce, Oznámenie č. 300/2022 Z.z.
Minimálna mesačná mzda 646 eur 700 eur
Minimálna hodinová mzda 3,713 eur 4,023 eur

Prehľad hodinovej minimálnej mzdy pri rôznych zmenných režimoch:

Týždenný pracovný čas Hodinová minimálna mzda
40 hod. – jednozmenný režim 4,023 eur
38,75 hod. – dvojzmenný režim 4,153 eur
37,5 hod. – trojzmenný režim 4,291 eur

MINIMÁLNA MZDA A JEJ VPLYV NA MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY OD 1.1.2023

Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný  zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta.

Z vyššie uvedeného zároveň vyplýva, že zamestnávateľ musí mať ku každému pracovnému miestu priradený stupeň náročnosti práce, ktorý je závislý od zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce v súlade s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest uvedenými v prílohe č. 1 Zákonníka práce.

Pozn:

Na minimálny mzdový nárok podľa stupňa náročnosti práce majú nárok len zamestnanci zamestnaní na pracovný pomer. Zamestnanci pracujúci na základe niektorej z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru majú nárok len na minimálnu mzdu.

Mechanizmus výšky určenia minimálnych mzdových nárokov pre rok 2023:

V porovnaní s rokom 2022 sa zmenou výpočtu minimálnych mzdových nárokov v roku 2023 zmení to, že pre každý stupeň náročnosti práce sa minimálny mzdový nárok zvýši o 54 eur.

Hodinový minimálny mzdový nárok pre konkrétny stupeň náročnosti práce pri týždennom pracovnom čase 40 hodín sa vypočíta ako 1/174 z minimálneho mzdového nároku vypočítaného pre zamestnancov odmeňovaných mesačnou mzdou.

Prehľad minimálnej mzdy v roku 2022 a 2023 podľa stupňa náročnosti práce:

Pre porovnanie uvádzame prehľad výšky minimálnej mzdy v roku 2022 a 2023 podľa stupňa náročnosti pri týždennom pracovnom čase 40 hodín.

Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mesačná mzda v roku 2022 Minimálna mesačná mzda v roku 2023 Hodinová minimálna mesačná mzda v roku 2022 Hodinová minimálna mesačná mzda v roku 2023
1. 1,0 646 eur 700 eur 3,713 eur 4,023 eur
2. 1,2 762 eur 816 eur 4,379 eur 4,690 eur
3. 1,4 878 eur 932 eur 5,046 eur 5,356 eur
4. 1,6 994 eur 1048 eur 5,713 eur 6,023 eur
5. 1,8 1110 eur 1164 eur 6,378 eur 6,690 eur
6. 2,0 1226 eur 1280 eur 7,046 eur 7,356 eur

MZDOVÉ ZVÝHODNENIA OD 1.1.2023

Nižšie Vám uvádzame výšku mzdových zvýhodnení s platnosťou od 1.1.2023:

Minimálna výška mzdových zvýhodnení – príplatkov v roku 2023 stanovená pevnou sumou:

Názov mzdového zvýhodnenia - príplatku Pevná suma príplatku Pevná suma zníženého príplatku*
Príplatok za prácu v sobotu 1,79 eur 1,61 eur
Príplatok za prácu v nedeľu 3,58 eur 3,22 eur
Príplatok za prácu v noci – nerizikové povolanie 1,43 eur 1,25 eur
Príplatok za prácu v noci – rizikové povolanie 1,79 eur -
Príplatok za prácu vo sviatok (dohoda) 3,58 eur -
Príplatok za sťažený výkon práce 0,72 eur -
Príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť 0,72 eur -

* Pravidelné vykonávanie prác v sobotu, v nedeľu a v noci – možné dohodnúť nižšiu sumu príplatku