Služby v oblasti robotickej automatizácie procesov

Existuje jednoduchý spôsob, ako môžu podniky vytvárať kapacity a uvoľňovať čas, zvyšovať produktivitu, znižovať náklady, zlepšovať zákaznícke skúsenosti a súčasne zvyšovať kvalitu.

Robotická automatizácia procesov (RPA) je softvérová technológia, ktorá napodobňuje reťazec aktivít v rámci daného systému prípadne medzi rôznymi systémami na základe súboru pokynov s najčastejším cieľom dokončiť konkrétny proces.

RPA môže organizáciám pomôcť pri riešení jedného alebo mnohých najčastejších procesných problémov:

Automatizácia procesov môže byť prospešná vo všetkých oblastiach podnikania.

RPA má najvyššiu hodnotu, ak ide o rutinné a opakujúce sa procesy, veľké objemy transakcií alebo činností, prácu vo viacerých systémoch (interných aj externých) alebo ak je potrebná dokonalá kvalita.

Typické oblasti sú v back-office, ako je vidieť nižšie:

V spoločnosti Grant Thornton vnímame, že úspech tkvie v jednoduchosti a s našimi službami jednoduchej automatizácie (Simple Automation Services) pomáhame podnikom nielen začať ale aj uspieť pri implementácii automatizácie procesov.

Poskytujeme know-how v oblasti výberu najvhodnejších procesov pre automatizáciu (skúmanie), tvorby projektových zámerov a výpočtu návratnosti vašej investície.

Spolupracujeme s našimi technologickými partnermi, spoločnosťou Continuity IT, ktorí poskytujú know-how v oblasti programovania a údržby RPA a svoje odborné znalosti v oblasti širšej digitalizácie.

Nižšie uvádzame našu metodiku implementácie automatizácie procesov v šiestich krokoch.

V rámci presunu od teórie k praxi zmapujeme proces, identifikujeme oblasti na zvýšenie efektívnosti a naprogramujeme obsah na platformu Microsoft Power Automate Desktop pripravenú na testovanie a implementáciu (návrh a vývoj).

Naša metodika RPA vás posadí do kresla vodiča a dodá vám otestovanú, funkčnú automatizáciu procesov približne za 8 týždňov.

Príďte sa dozvedieť viac o tom, čo môže RPA urobiť pre vašu firmu, a bezplatne si pozrite hodnotenie uskutočniteľnosti procesov.

Partner, Advisory Peter Vlasatý

Bratislava

Kontaktirajte nas