Blog

Čo sa mení v štátnych príspevkoch pre firmy

Barbora Palenikova

Firmy a živnostníci dostali v apríli možnosť využiť na udržanie pracovných miest dva štátne príspevky:

  • 3A - úhrada náhrady mzdy do 80 % priemerného zárobku (najviac vo výške 880 EUR) pre zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nevie prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce), t.j. ak firma nemá pre zamestnanca žiadnu prácu a tento musí nútene ostať doma;
  • 3B - paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb.

So spustením nových opatrení proti šíreniu Covid-19 došlo od štvrtka 15.októbra 2020 nielen k nútenému zatváraniu prevádzok  (fitness a wellness centrá, kúpaliská, sauny) a obmedzeniu ich fungovania (stravovacie zariadenia smú jedlo podávať len cez okienko alebo na vonkajšej terase), ale vláda prišla aj s novým podporným programom pod názvom Prvá pomoc+. Predpokladá, že mesačne sa bude môcť čerpať pomoc asi vo výške 200 miliónov eur.

Čo sa zmenilo v štátnej pomoci s platnosťou od 1. októbra?

  • Limity pomoci sa v porovnaní s jarou 2020 zvyšujú o 50%.
  • Pri opatrení 1 a 3A bude možné žiadať štát o príspevok na 80 % celkovej ceny práce („CCP“ alebo superhrubá mzda), nie z hrubej mzdy. Limit mesačného čerpania v kurzarbeite sa pritom zvýši z 880 eur na 1100 eur.
  • V prípade opatrenia 3B sa pri poklese tržieb pomoc zvýši na maximálne 810 eur.
  • Pre SZČO sa tiež zvýši pomoc v rámci opatrenia 2 z maxima 540 eur na 810 eur a v prípade opatrenia 4A či 4B z 210 eur na 315 eur.

Prvá pomoc+ platí od 1. októbra 2020 a mala by fungovať do konca roku 2021, ak to bude potrebné. Prvú žiadosť o financie z programu Prvá pomoc+ za celý október bude možné podať v novembri. Netreba však zabúdať, že predpokladom čerpania príspevku 3A sú zamestnanci na prekážkach v práci. V prípade, že je pre firmy z Prvej pomoci+ najvýhodnejšie opatrenie 3A, je potrebné formálne zaviesť (respektíve plánovať) prekážky v práci čo najskôr.

Dôležité: Prvú pomoc bude možné kombinovať: firmy môžu požiadať o príspevok na  80 % z celkovej ceny práce, ako aj na základe poklesu tržieb.

Podporu z programu Prvá pomoc+ bude môcť čerpať ako kompenzačné opatrenia aj kultúrna obec, športovci, ale aj hotelieri a ďalšie prevádzky, ktoré sú povinne zatvorené. V prípade súbehu príjmov bude pomoc znížená o existujúci doplnkový príjem. Príspevky bude možné čerpať na viacerých ministerstvách a budú sa môcť kombinovať.

Príspevky pre zamestnávateľov vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi

OPATRENIE Do septembra 2020 PRVÁ POMOC +
Opatrenie 1
1100€ (80% z HM) 1100€ (80% z CCP)
Opatrenie 3A
880€ (80% z HM) 1100€ (80% z CCP)
Opatrenie 3B
pokles trežieb o
O 20% a viac - 180€ O 20% a viac - 270€
O 40% a viac - 300€ O 40% a viac - 450€
O 60% a viac  - 420€ O 60% a viac - 630€
O 80% a viac - 540€ O 80% a viac - 810€

Príspevky pre SZČO vrátane súbehu s dohodou o vykonaní práce

OPATRENIE Do septembra 2020 PRVÁ POMOC +

 

Opatrenie 2    
pokles tržieb o
O 20% a viac - 180€ O 20% a viac - 270€
O 40% a viac - 300€ O 40% a viac- 450€
O 60% a viac - 420€ O 60% a viac - 630€
O 80% a viac - 540€ Od 80% a viac - 810€
Opatrenie 4A + 4B
210 € 315 €

COVID príplatok

Ďalšie zo série opatrení v rámci programu Prvá pomoc+ je Covid príplatok vo forme preplatenia PNky približne vo výške 100 % čistej mzdy. Nárok na tento druh pomoci majú:

  • zamestnanci, ktorí ochorejú v práci pri starostlivosti o ľudí
  • zdravotnícky personál a pracovníci zariadení sociálnych služieb

K tejto podpore zatiaľ nie sú známe žiadne ďalšie informácie.

Domáci cestovný ruch

O pomoc v cestovnom ruchu môže požiadať každý, komu v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 klesnú tržby o viac ako 40 %. Žiadať môžu reštaurácie, hotely, penzióny, kúpaliská, sprievodcovia v cestovnom ruchu a ďalší. Dostanú pomoc vo výške od 4 do 10 % z tržieb roku 2019. O tento druh pomoci je potrebné požiadať na webovej stránke ministerstva dopravy prostredníctvom formulára (ešte nie je zverejnený). Detailnejšie informácie zatiaľ nie sú známe.