Client seminar

Daňové novinky v predvolebnom roku

Juraj Šupák

Start time: nov 6, 9:00

End time: nov 6, 11:30

Location: Bratislava

08:30 - 09:00

- Registrácia a servírovanie raňajok

 

09:00 – 11:30

- Sú zmeny v predvolebnom roku naozaj pozitívne pre daňovníkov?

- Prinesieme Vám prehľad najdôlezitejších zmien v daňových predpisoch na praktických príkladoch.

- Budeme diskutovať o praktických dopadoch týchto zmien.

 

Dátum a miesto konania:

Streda 6.11.2019 (uzavretie registrácie štvrtok 31.10.2019)

Grant Thornton, Astoria Palace - 2. poschodie, Hodžovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava

 

Poplatok: 29,- EUR bez DPH

Jazyk: slovenský

 

Prednášajúci:

Ing. Silvia Hallová, LL.M., DiplFR (Tax Partner | Grant Thornton Consulting)

Ing. Lucia Bellanová (Tax Manager | Grant Thornton Consulting)

 

Registrácia:

http://bit.ly/Danove_novinky_2020

 

Kontakt:

Grant Thornton Consulting, k.s.

Astoria Palace - 2. poschodie

Hodžovo námestie 1/A | 811 06 Bratislava

E office@sk.gt.com

T 02/59 300 400