• Home
  • News
  • Inkluzívny spôsob leadershipu v období zmien

Inkluzívny spôsob leadershipu v období zmien

30.7.2021 | News

Director
HCS

"Z článku svojich kolegýň z Grant Thornton International sa veľmi teším a som presvedčená, že tak ako v zahraničí, trendy v zmene konceptu leadershipu, prístupu k riadeniu a práci s ľuďmi sa rovnako prejavujú a sú rovnako dôležité aj v našom regióne a v slovenských firmách. S tým rozdielom, že u nás musíme prejsť ešte o kus dlhšiu cestu k osvete, osvete o tom, čo leadership je a špeciálne aký by mal byť v dnešnej dobe. Takisto sa musíme zamerať na postavenie ľudí/zamestnancov do stredu diania – či už to myslíme z hľadiska ich prínosu k rozhodovaniu o firemných problémoch alebo z hľadiska dôležitosti ich spokojnosti. Bez zmeny prístupu firmy ešte nejaký čas vydržia, je však otázka, v akom časovom horizonte ich aj z hľadiska biznisových výsledkov začnú predbiehať tie otvorenejšie a inkluzívnejšie. Môj odhad je, že sa to stane skôr ako neskôr.“

V postpandemickom prostredí bude potrebný nový model leadershipu, ktorý lepšie umožní organizáciám prosperovať. Podporovanie inovácií, spolupráca, komunikácia v rámci podniku a prispôsobovanie sa zmenám sa stali prevádzkovými nevyhnutnosťami, zatiaľ čo empatia a inklúzia sú kľúčom k výkonnosti tímu.

Ak mala pandémia koronavírusu nejaký pozitívny vplyv na podnikanie, tak to bolo zdôraznenie zručností a schopností potrebných na vedenie počas zmien. Ak sa pozrieme do budúcnosti, v postpandemickej situácii budú zručnosti potrebné na kvalitné riadenie zahŕňať odolnosť, prispôsobivosť, komunikáciu a schopnosť prepájať ľudí.

“COVID tiež urýchlil trend v spôsobe vedenia smerom k empatii, otvorenosti, transparentnosti a inkluzívnosti,” hovorí Kim Schmidt, global leader – leadership, people and culture spoločnosti Grant Thornton International. “Tento posun je významný a dlhodobý.”

Podľa Hilary Haynes, global head of leadership development spoločnosti Grant Thornton International, je nevyhnutné, aby lídri vymenili tradičný model zameraný na prevádzku za flexibilnejší prístup. “Lídri sú vyzývaní, aby si osvojili zmenené myslenie, aby využili narušenie zabehnutých procesov a spochybnili ekonomické výsledky ako jediný ukazovateľ úspechu.”

Medzinárodná obchodná správa (IBR) spoločnosti Grant Thornton za rok 2021 odhalila, že podniky, ktoré uprednostňujú tieto vlastnosti, v roku 2020 prosperovali. Čeliť výzvam a príležitostiam vyplývajúcim z následkov pandémie sa im darilo aj vďaka tomu, že kládli jasný dôraz na inovácie, spoluprácu a empatiu.

“Úspešní lídri využili atmosféru zmien na podnietenie a podporu inovácií, ktoré skutočne zmenili ich podniky,” zdôrazňuje Francesca Lagerberg, global leader – network capabilities spoločnosti Grant Thornton International.

Dynamický prístup v rozvoji ľudí

Tri najdôležitejšie atribúty lídrov na strednom trhu sa od výskumu spoločnosti Grant Thornton o budúcnosti vedenia v roku 2019 nezmenili. Adaptabilita na zmeny (44 %), inovatívnosť (43 %) a spolupráca v rámci celého podniku (29 %) sú najviac oceňované schopnosti lídrov do budúcnosti, a to vo všetkých sledovaných regiónoch. V roku 2021 sa však objavili aj ďalšie cenené vlastnosti. Do popredia sa dostala empatia, ktorú ako kľúčovú uviedlo 22 % respondentov.

“Komerčné, praktické, ale aj empatické zaobchádzanie s ľuďmi znamená, že keď sa trh oživí, budú sa chcieť odvďačiť zamestnávateľom, ktorí ich podporili,” hovorí p. Lagerberg. Empatia je dôležitým prvkom pri vytváraní prostredia, v ktorom sa členovia tímu cítia podporovaní, povzbudzovaní a psychologicky v bezpečí.

Ďalšou charakteristikou zdôraznenou v najnovšom prieskume IBR je odolnosť, ktorá sa od roku 2019 zvýšila o štyri percentuálne body na 27 %. Požiadavky pandémie spôsobili, že vedúci pracovníci podporili zamestnancov v nepredvídateľných, bezprecedentných okolnostiach. “V tomto svetle odolnosť neznamená “odraziť sa” od neúspechov, pretože tie jednoducho prichádzajú,” domnieva sa Hilary Haynes. “Je to skôr udržateľná interná sila.”

Rozhodujúca bola aj schopnosť komunikovať so svojimi tímami. “COVID zmenil vzťah medzi lídrami a ich ľuďmi,” hovorí Schmidt. “Aj keď sme boli fyzicky oddelení, spojili sme sa virtuálne – v mnohých ohľadoch hlbšie a osobnejšie. Lídri, ktorí autenticky prijmú tento spôsob práce, si zabezpečia úspech v čoraz tvrdšej vojne talentov.”

Komunikácia, flexibilita, schopnosť reagovať, citlivosť a zrozumiteľnosť – to všetko boli doslovné odpovede v prieskume IBR 2021, ktoré odrážajú prechod od uprednostňovania “tvrdých” zručností k presadzovaniu tých “mäkších”. “V našom virtuálnom, globálnom svete je schopnosť skutočne nadviazať kontakt a budovať a udržiavať vzťahy náročnejšia,” zdôrazňuje p. Haynes. “Lídri  musia nájsť spôsob, ako preukázať starostlivosť slovami, ktoré používajú, rozhovormi, ktoré vedú, a činmi, ktoré robia.”

Viac článokov na tému Human Capital Services nájdete na blogu Talent Beyond

Víťazné vlastnosti v roku 2020

Porovnanie charakteristík, ktoré lídri oceňujú, s rastom, ktorý ich podniky zaznamenali počas 12 mesiacov do novembra 2020, vytvára podrobnejší obraz. Objektív zameraný na spoločnosti, ktoré zvýšili tržby, počet zamestnancov alebo export aspoň o 5 %, odhaľuje spoločné líderské schopnosti.

Pre túto podskupinu víťazov sú inovatívnosť, podpora spolupráce v rámci podniku a prepojenie v širšej podnikateľskej komunite dôležitejšie ako pre ostatné spoločnosti. Zdôrazňuje sa aj empatia.

“Naše prostredie je plné zmien, nové technológie a ponuky, meniace sa vlny spotrebiteľského povedomia a obchodné riziká prispievajú k tomu, že lídri musia akceptovať svoj svet ako nestály a byť pripravení využiť príležitosti,” hovorí Hilary Haynes. “Ako chcete využiť nové veci, ak nie ste ochotní inovovať? Ako vytvoríte prostredie, v ktorom sa bude dariť inovatívnym tímom, ak im neumožníte testovať, experimentovať a učiť sa? Ako budete testovať a učiť sa, ak nedovolíte jednotlivcom zlyhať a učiť sa z týchto zlyhaní?”

Zdá sa, že empatia a spolupráca sa premietajú do rozširovania počtu zamestnancov, pričom dosiahli 3 %, resp. 4 % nad priemerom medzi podnikmi, ktoré zvýšili počet svojich zamestnancov. Inovácie môžu súvisieť s príjmami, pričom medzi organizáciami, ktoré zvýšili svoje zisky, dosiahli skóre 6 % nad priemerom. Networking v širšej podnikateľskej komunite medzitým dosiahlo o 6 % vyššie skóre ako priemer u víťazov v oblasti exportu.

Odolnosť a prispôsobivosť voči zmenám boli pre víťazných lídrov počas celej pandémie relatívne menej dôležité. Hoci sa to zdá byť v rozpore so schopnosťami, ktoré lídri potrebujú v náročných časoch, tieto výsledky možno interpretovať ako proaktívnu reakciu na COVID-19. Víťazi viedli zmeny prostredníctvom inovácií, spolupráce a empatie; zatiaľ čo tí, ktorí sa zamerali na reakciu na pandémiu a jej prežitie, sa prispôsobili meniacim sa okolnostiam a vydržali vďaka odolnosti.

Rámec pre budúcich lídrov

Výskum IBR spoločnosti Grant Thornton naznačuje, že pre lídrov v postpandemickom svete je modelovým príkladom do budúcnosti prispôsobenie sa zmenám a zároveň inovácia a spolupráca v rámci celej organizácie pri hľadaní riešení. Prijatím praktických krokov na vytvorenie kultúry komunikácie, kde každý môže prispieť, môžu lídri vytvoriť organizácie dostatočne silné na to, aby prosperovali v roku 2021 a neskôr.

Odolnosť je dôležitá, ale namiesto toho, aby sa vnímala ako jediný koncept, mala by sa uznávať ako kombinácia  rôznych faktorov a merať sa na základe kĺzavej stupnice. Odolnosť by sa mohla skladať zo silného zmyslu pre cieľ, schopnosti učiť sa a rásť, prístupu k silným vzťahom a vedeniu plnému podpory.

Úspešní lídri budú svoje vedenie štruktúrovať na základe prepojení v rámci celej spoločnosti, spolupracovať s členmi tímu a byť voči nim empatickí, povzbudzovať každého, aby prispel – a tým podporovať inovácie. “Svet je neistejší ako kedykoľvek predtým,” hovorí Francesca Lagerberg. “Preto, aby sa im darilo, musia byť lídri radikálni a energickí, aby vytvárali pozitívny vplyv z hľadiska rastu a inovácií.”

Inovovať znamená byť schopný skúšať, učiť sa a niekedy zlyhať, dodáva p. Haynes. “Aby boli jednotlivci ochotní zlyhať, musia byť schopní riskovať, byť odvážni a vedieť, že nové správanie je podporované, nie sankcionované.” Z pohľadu vedenia to znamená vytvoriť kultúru, v ktorej sa členovia tímu snažia učiť, prispievať a tvoriť.

“Nábor robte z rôznorodých talentov a potom aktívne podporujte názory na to, ako robiť veci novým, odlišným spôsobom; radšej koučujte, ako rozkazujte,” radí Hilary Haynes. “Aktívne vedenie spôsobom, ktorý podporuje inovácie, si vyžaduje lídra, ktorý si je vedomý sám sebou a zaväzuje sa posilniť ľudí okolo seba, pričom riadi loď s jasným zmyslom pre cieľ.”

Kim Schmidt, Francesca Lagerberg, Hilary HaynesAutorky, Grant Thornton International