• Home
  • News
  • Firmám pomáhajú nové spôsoby vzdelávania

Firmám pomáhajú nové spôsoby vzdelávania

21.5.2021 | News

12. mája vyšiel v prílohe denníka Pravda nový článok s Andreou Vančíkovou, riaditeľkou Human Capital Services. Dozviete sa v ňom, ako by mali firmy rozvíjať zručnosti svojich zamestnancov tak, aby vedeli čeliť výzvam budúcnosti.

Dočítate sa o nových spôsoboch vzdelávania a rozvoja zamestnancov, ako sú napríklad “shadowing”, hackhatony a work challenges a o dôležitosti kontinuálneho vzdelávania pre pripravenosť na zmeny.

Podmienky na podnikanie sa stále menia a firmy sa im musia prispôsobiť. S tým úzko súvisí aj nutnosť meniť spôsob práce. Otázka znie, kto a ako má prispieť k tejto zmene tak, aby zamestnanci prinášali firmám dostatočnú hodnotu a tieto dokázali prežiť. Odpoveďou je, že zmena prístupu má prísť od vedenia firmy a špecialistov, ktorí majú na starosti rozvoj ľudí. Tí by mali vytvoriť prostredie, v ktorom budú zamestnanci chápať, že neustále vzdelávanie a rozvoj je nutný. Zároveň budú dostatočne blízko k biznisu, aby vedeli, aké nároky sa na nich budú klásť.

Nové mäkké zručnosti

Takzvané „hard skills“, čiže technické a odborné znalosti, sú základom. Na spôsobe, ako sa naučiť obsluhovať softvér či stroj sa nič nemení. Začínate s niečím novým a vďaka presnému postupu dokážete postupovať podľa návodu, čiže ste sa naučili niečo nové. Schopnosti ľudí sa však dajú zásadne posunúť cez tzv. mäkké zručnosti. Ide o kreativitu, design-thinking, schopnosť riešiť problémy, projektový manažment aj tzv. business acumen (schopnosť rozumieť biznisu). Dôležité je tiež osvojiť si systém plánovania, keďže práca je často menej predvídateľná a  riešená v projektoch. Takisto treba posilňovať schopnosť robiť a zvládať zmeny, pracovať v tíme a organizovať si čas.

Viac článokov na tému Human Capital Services nájdete na blogu Talent Beyond

Dynamický prístup v rozvoji ľudí

Ako by mali firmy rozvíjať nové zručností? „Z mojej dlhoročnej skúsenosti so slovenskými firmami vyplýva, že treba zmeniť prístup. Nestačí, aby oddelenie rozvoja zamestnancov dostalo za úlohu objednať školenie. Kľúčové je, aby vedenie firmy predvídalo a správne zadefinovalo, aké kľúčové schopnosti budú od ľudí potrebovať v ďalších rokoch a v diskusii pomohli ľuďom pochopiť, aké požiadavky na nich kladie meniaci sa svet,“ hovorí Andrea Vančíková, riaditeľa Human Capital Services v poradenskej spoločnosti Grant Thornton.

HR oddelenia musia mať možnosť aplikovať dynamický prístup pri rozvoji schopností ľudí, aby pomohli firme rýchlo a efektívne sa prispôsobiť zmenám. „Je zásadné, aby vo firme bola taká vzdelávacia infraštruktúra, ktorá prepojí radových zamestnancov s relevantnými rozvojovými skúsenosťami v kontakte so zodpovednými manažérmi,“ dodáva A. Vančíková.

Niekoľko tipov na nové spôsoby vzdelávania

Celá zmena prístupu začína zmapovaním toho, čo ľudia už dokážu. Ďalším krokom je tzv. reskilling, čiže pridávanie nových kompetencií. V tomto kroku musí HR oddelenie nájsť spôsob, ako zaangažovať zamestnancov a vysvetliť im, prečo je zmena dôležitá a ako sa zvýši ich osobná hodnota. „V opačnom prípade ľudia zmenu odmietnu s argumentom, že svoju prácu robia už dlho a nevidia dôvod prístup meniť.“

Neexistuje univerzálny návod, ako zmenu zrealizovať, HR špecialistom však môže pomôcť niekoľko tipov. Majú spoločné to, že posúvajú vzdelávanie „od učenia k robeniu“ napríklad spojením s inými kolegami či externými odborníkmi. Prvým spôsobom je shadowing. Menej skúsený pracovník dostane možnosť „ako tieň“ pracovať so skúsenejším, napríklad účasťou na zložitých obchodných jednaniach, alebo zapojením do riešenia pracovnej úlohy, ktorú by sám ešte nezvládol. „Ak pustíte ľudí k väčším zadaniam a bližšie k biznisu, umožníte im veľa sa naučiť. Zodpovednosť za tento prístup je vo veľkej miere na manažéroch, čo je ďalší znak vyspelej firemnej kultúry otvorenosti a podpory učenia sa,“ vysvetľuje A. Vančíková.

Ďalším príkladom sú hackhatony. Sú to intenzívne eventy nielen pre ITčkárov, ktoré vystavia ľudí rôznym digitálnym pracovným štýlom a učia ich v bezpečnom prostredí experimentovať a hľadať riešenia. Sú dôležité pre rozvíjanie nových zručností a môžu ľudí motivovať k práci na sebe. Cenným krokom je aj priniesť do firmy externých expertov na design thinking a agilné metodógie. Sú to moderné manažérske metódy riadenia založené na replikácii vlastností malých, agilných startupov, ktoré – ak chcú uspieť – sa musia často meniť a vyvíjať úplne iným ako plánovaným smerom. „Cez tieto metódy sa externí odborníci dokážu pozrieť na existujúce problémy alebo otázky, ktoré sú vo firme na stole. Výsledkom môžu byť nielen nové riešenia, ale aj motivovanie zamestnancov zapojiť sa do nich. Celý tvorivý proces je veľmi inšpiratívny a častokrát aj zábavný,“ popisuje skúsenosti Andrea Vančíková z Grant Thornton. Inými možnosťami sú mentoringové programy či job rotation (plánovaná výmena pozícií pre získanie nových skúseností).

Od malých k väčším krokom

Zmena prístupu môže začať malými krokmi. Príkladom sú tzv. challenges – špeciálne úlohy na osobný rozvoj. Človek napríklad počas mesiaca dostane každý deň jednu mikroúlohu, ktorú  má byť schopný stihnúť počas bežného pracovného dňa. Príklad: Nájdite troch ľudí, na ktorých názore Vám záleží a opýtajte sa ich, čo si o Vás myslia. Výstupy z úloh sa môžu použiť pri reflexii či zahrnúť do rozvojových plánov. „Cieľom je naozaj vytvoriť systém zážitkového učenia a k nemu aj komplexnú podporu od vedenia spoločnosti, HR oddelenia a kolegov. Takéto neustále vzdelávanie môže prispieť k väčšej odolnosti, tvorivosti a aj angažovanosti,“ dodáva A. Vančíková.

Rozhovor s Andreou Vančíkovou | Pravda