Medzinárodná mobilita je základom úspechu

Dnešná doba si žiada, aby moderné spoločnosti fungovali aj cezhranične. Medzinárodná mobilita je základom úspešného pôsobenia na celom svete. Prináša však okrem príležitostí aj mnohé výzvy a riziká. Pri neustálych zmenách medzinárodného zdaňovania je funkčný program mobility, ktorý sa zameriava na rôzne legislatívne požiadavky na medzinárodnej úrovni, nevyhnutnou súčasťou riadenia talentov aj podnikových operácií. Grant Thornton vám pomôže vytvoriť šikovnú stratégiu, pravidlá a procesy, ktoré zohľadňujú výzvy spojené s riadením medzinárodnej pracovnej sily od nastupujúcich pracovníkov až po obchodných zástupcov.

Služby pre spoločnosti:

 • Mzdové služby
 • Tieňové mzdové služby pre pridelených zamestnancov
 • Daňové registrácie a zastúpenie pred daňovými orgánmi
 • Registrácia v poisťovniach
 • Zhodnotenie vzniku stálej prevádzkarne na Slovensku z daňového pohľadu
 • Plánovanie strategických úloh
 • Zostavenie rozpočtu a správa nákladov
 • Koordinácia globálnych poradenských služieb a dodržovania medzinárodných pravidiel
 • Globálne kompenzácie, dôchodky a poradenské služby
 • Poradenstvo v oblasti príspevkov na služobné cesty
 • Dodržiavanie daňovej legislatívy a iné poradenské služby
 • Nadviazanie kontaktu a nastavenie spolupráce s našou členskou daňovou poradenskou firmou v krajine vyslania zamestnancov

Služby pre jednotlivcov:

 • Daňové poradenstvo k príchodu a odchodu
 • Daňová registrácia a zastúpenie pred daňovými orgánmi
 • Príprava priznaní k dani z príjmov pre zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby
 • Daňové vyrovnanie a hypotetické daňové výpočty
 • Určenie daňovej rezidencie a zabezpečenie certifikátu daňovej rezidencie
 • Pomoc pri daňových hodnoteniach, žiadostiach, auditoch a oznámeniach vo vzťahu k daňovým orgánom
 • Daňové poradenstvo pre zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby
 • Služby súvisiace s imigráciou, ako aj zdravotným a sociálnym poistením
 • Nadviazanie kontaktu a nastavenie spolupráce so zahraničným daňovým poradcom našej členskej spoločnosti v krajine, kde jednotlivcovi vznikli daňové povinnosti

 

Head of Global Mobility Services Jana Kyselová

Bratislava

Kontaktirajte nas