DAŇOVÉ NOVINKY 2022

Opätovné zvýšenie súm stravného od 1. januára 2023

Barbora Palenikova

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dňa 7.12.2022 zverejnilo v Zbierke zákonov SR opatrenie, ktoré opätovne upravuje sumy stravného pri pracovných cestách.

Sumy stravného sa v priebehu roka 2022 menili už dvakrát. Rast spotrebiteľských cien spôsobil, že sumy stravného pri pracovných cestách sa s účinnosťou od 1. januára 2023 opäť zvyšujú, a to nasledovne:

  • 6,80 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín
  • 10,10 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 15,30 eur pre časové pásmo nad 18 hodín.

Povinnosť zvyšovania súm stravného a súm základnej náhrady ministerstvu priamo vyplýva z § 8 Zákona č. 283/2002 o cestovných náhradách, a to na základe údajov štatistického úradu o indexe cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní, a o indexe cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel.

Zvýšenie súm stravného bude mať vplyv aj na zákonný príspevok na stravovanie zamestnancov, ktorý je ustanovený Zákonníkom práce.

Prehľad príspevkov na stravovanie zamestnancov od 1. januára 2023

Typ príspevku

Minimálne

Maximálne

Vplyv na zamestnanca

Zákonný príspevok zamestnávateľa na stravné

2,81 eur

3,74 eur

oslobodený od dane a poistných odvodov

Príspevok z prostriedkov sociálneho fondu

bez limitu

oslobodený od dane a poistných odvodov

Príspevok zamestnávateľa nad rámec zákonného príspevku

bez limitu

podlieha daniam a poistným odvodom

Stravovacia poukážka

Ak  zamestnávateľ teraz poskytuje zamestnancovi stravovaciu poukážku v minimálnej hodnote 4,80 eura, resp. v rozpätí od 4,80 eura do 5,10 eura, od januára 2023 bude  musieť poskytovať zamestnancovi stravovaciu poukážku minimálne v hodnote 5,10 eura.

Viac informácií k zdaňovaniu príspevkov na stravovanie zamestnancov 

Elektronická stravovacia poukážka

Od 1.1.2023 je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancom, ktorým sa poskytujú papierové stravovacie poukážky, tieto poskytnúť v elektronickej forme, t. j. vo forme platobnej karty.

Výnimkou bude situácia, keď nebude možné, aby zamestnanec použil stravovaciu poukážku v elektronickej podobe počas pracovnej zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti.

Vyššie uvedené zmeny odporúčame zapracovať do interných predpisov spoločnosti, ktoré upravujú podmienky zabezpečenia stravovania zamestnancov. S vypracovaním interného predpisu Vám radi pomôžu naši experti.