TAX NEWS 2023

Vysoká inflácia priniesla opätovné zvýšenie súm stravného od 1. júna 2023

Barbora Palenikova

Dňa 20.05.2023 zverejnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Opatrenie č. 171/2023 Z .z. o sumách stravného s účinnosťou od 1. júna 2023.

Sumy stravného pri pracovných cestách sa zvyšujú pre jednotlivé časové pásma nasledovne:

  • 7,30 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín
  • 10,90 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 16,40 eur pre časové pásmo nad 18 hodín.

Zvýšenie súm stravného pri pracovných cestách bude mať vplyv aj na zákonný príspevok na stravovanie zamestnancov, ktorý je ustanovený Zákonníkom práce.

Prehľad príspevkov na stravovanie zamestnancov s účinnosťou od 1. júna 2023

Typ príspevku

Minimálne

Maximálne

Vplyv na zamestnanca

Zákonný príspevok zamestnávateľa na stravné

3,02 eur

4,02 eur

oslobodený od dane a poistných odvodov

Príspevok z prostriedkov sociálneho fondu

bez limitu

oslobodený od dane a poistných odvodov

Príspevok zamestnávateľa nad rámec zákonného príspevku

bez limitu

podlieha daniam a poistným odvodom

Stravovacia poukážka

Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa Zákonníka práce 75 % stravného pripadajúceho na pracovné cesty v trvaní od 5 do 12 hodín, tzn. 5,48 € po novom. Naďalej platí, že zamestnávateľ sa môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku vo vyššej hodnote, ako je uvedené v Zákonníku práce.

Viac informácii k zdaňovaniu príspevkov na stravovanie zamestnancov sme v minulosti detailnejšie opísali TU 

Vyššie uvedené zmeny odporúčame zapracovať do interných predpisov spoločnosti, ktoré upravujú podmienky zabezpečenia stravovania zamestnancov. S vypracovaním interného predpisu Vám radi pomôžu naši experti.