TAX NEWS

Sumy stravného od 1. októbra 2023 opäť zvýšia

Barbora Palenikova

Dňa 22.09.2023 zverejnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Opatrenie č. 368/2023 Z .z. o sumách stravného s účinnosťou od 1.10.2023.

Opätovné zvýšenie súm stravného je z dôvodu nárastu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v rámci Slovenskej republiky.

 

Sumy stravného pri pracovných cestách sa zvyšujú pre jednotlivé časové pásma nasledovne:

  • 7,80 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 11,60 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 17,40 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

 

Zvýšenie súm stravného pri pracovných cestách bude mať vplyv aj na zákonný príspevok na stravovanie zamestnancov, ktorý je ustanovený Zákonníkom práce.

 

Prehľad príspevkov na stravovanie zamestnancov s účinnosťou od 1. októbra 2023

Typ príspevku

Minimálne

Maximálne

Vplyv na zamestnanca

Zákonný príspevok zamestnávateľa na stravné

3,22 eur

4,29 eur

oslobodený od dane a poistných odvodov

Príspevok z prostriedkov sociálneho fondu

bez limitu

oslobodený od dane a poistných odvodov

Príspevok zamestnávateľa nad rámec zákonného príspevku

bez limitu

podlieha daniam a poistným odvodom

 

 

Stravovacia poukážka

Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa Zákonníka práce 75 % stravného pripadajúceho na pracovné cesty v trvaní od 5 do 12 hodín, tzn. 5,85 € po novom. Naďalej platí, že zamestnávateľ sa môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku vo vyššej hodnote, ako je uvedené v Zákonníku práce.

Viac informácií k zdaňovaniu príspevkov na stravovanie zamestnancov 

Vyššie uvedené zmeny odporúčame zapracovať do interných predpisov spoločnosti, ktoré upravujú podmienky zabezpečenia stravovania zamestnancov. S vypracovaním interného predpisu Vám radi pomôžu naši experti.