DAŇOVÉ NOVINKY

Minimálna mzda od 01.01.2024

Barbora Palenikova

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Oznámením č. 372/2023 Z.z. zo dňa 27.09.2023 ustanovilo zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2024 a to nasledovne:

  • Mesačná minimálna mzda na sumu 750 eur
  • Hodinová minimálna mzda na sumu 4,310 eur

 

Porovnanie minimálnej mzdy v roku 2023 s rokom 2024:

  2023 2024
  platné od 1.1.2023 platné od 1.1.2024
Legislatíva Zákon o minimálnej mzde č. 663/2007 z.z. a Zákon č. 311/2001 Z.z. – zákonník práce, Oznámenie č. 300/2022 Z.z. Zákon o minimálnej mzde č. 663/2007 z.z. a Zákon č. 311/2001 Z.z. – zákonník práce, Oznámenie č. 372/2023 Z.z.
Minimálna mesačná mzda 700 eur 750 eur
Minimálna hodinová mzda 4,023 eur 4,310 eur

Prehľad hodinovej minimálnej mzdy pri rôznych zmenných režimoch:

Týždenný pracovný čas Hodinová minimálna mzda
40 hod. – jednozmenný režim 4,310 eur
38,75 hod. – dvojzmenný režim 4,449 eur
37,5 hod. – trojzmenný režim 4,597 eur

 

MINIMÁLNA MZDA A JEJ VPLYV NA MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY OD 1.1.2024

Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný  zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta.

Z vyššie uvedeného zároveň vyplýva, že zamestnávateľ musí mať ku každému pracovnému miestu priradený stupeň náročnosti práce, ktorý je závislý od zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce v súlade s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest uvedenými v prílohe č. 1 Zákonníka práce.

Pozn:

Na minimálny mzdový nárok podľa stupňa náročnosti práce majú nárok len zamestnanci zamestnaní na pracovný pomer. Zamestnanci pracujúci na základe niektorej z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru majú nárok len na minimálnu mzdu.

Mechanizmus výšky určenia minimálnych mzdových nárokov pre rok 2024:

V porovnaní s rokom 2023 sa zmenou výpočtu minimálnych mzdových nárokov v roku 2024 zmení to, že pre každý stupeň náročnosti práce sa minimálny mzdový nárok zvýši o 50 eur.

Hodinový minimálny mzdový nárok

Pre konkrétny stupeň náročnosti práce pri týždennom pracovnom čase 40 hodín sa vypočíta ako 1/174 z minimálneho mzdového nároku vypočítaného pre zamestnancov odmeňovaných mesačnou mzdou.

Prehľad minimálnej mzdy v roku 2023 a 2024 podľa stupňa náročnosti práce:

Pre porovnanie uvádzame prehľad výšky minimálnej mzdy v roku 2023 a 2024 podľa stupňa náročnosti pri týždennom pracovnom čase 40 hodín.

Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mesačná mzda v roku 2023 Minimálna mesačná mzda v roku 2024 Hodinová minimálna mesačná mzda v roku 2023 Hodinová minimálna mesačná mzda v roku 2024
1. 1,0 700 eur 750 eur 4,023 eur 4,310 eur
2. 1,2 816 eur 866 eur 4,690 eur 4,977 eur
3. 1,4 932 eur 982 eur 5,356 eur 5,644 eur
4. 1,6 1048 eur 1098 eur 6,023 eur 6,310 eur
5. 1,8 1164 eur 1214 eur 6,690 eur 6,977 eur
6. 2,0 1280 eur 1330 eur 7,356 eur 7,644 eur

 

MZDOVÉ ZVÝHODNENIA OD 1.1.2024

Od 01.júna 2023 sa suma niektorých mzdových zvýhodnení opätovne určuje percentuálnou výškou z hodinovej minimálnej mzdy tak, ako tomu bolo do konca roka 2020.

Nižšie Vám uvádzame výšku mzdových zvýhodnení s platnosťou od 1.1.2024:

Minimálna výška mzdových zvýhodnení – príplatkov v roku 2024 stanovená % sadzbou z minimálnej mzdy za hodinu:

 

Názov mzdového zvýhodnenia - príplatku Pevná suma príplatku Pevná suma zníženého príplatku*
Príplatok za prácu v sobotu             2,155 eur  (50% z min. mzdy) 1,9395 eur  (45% z min. mzdy)
Príplatok za prácu v nedeľu             4,310 eur (100% z min. mzdy) 3,8790 eur  (90% z min. mzdy)
Príplatok za prácu v noci – nerizikové povolanie             1,724 eur   (40% z min. mzdy) 1,5058 eur  (35% z min. mzdy)
Príplatok za prácu v noci – rizikové povolanie   2,155 eur (50% z min. mzdy) -
Príplatok za prácu vo sviatok (dohoda)            4,310 eur (100% z min. mzdy) -
Príplatok za sťažený výkon práce            0,862 eur  (20% z min. mzdy) -
Príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť            0,862 eur  (20% z min. mzdy) -

* Pravidelné vykonávanie prác v sobotu, v nedeľu a v noci – možné dohodnúť nižšiu sumu príplatku