DAŇOVÉ NOVINKY 2020

Čo pre vás znamená úprava minimálnej mzdy od 01.01.2021

Barbora Palenikova

Čo pre vás znamená úprava minimálnej mzdy od 01.01.2021

V tomto blogu sme zhrnuli, aké dopady na vaše podnikanie bude mať zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2021, ktorú vláda Slovenskej republiky navrhuje  upraviť nasledovne:

  • Mesačná minimálna mzda na sumu 623 eur
  • Hodinová minimálna mzda na sumu 3,580 eur

Porovnanie minimálnej mzdy: 2020 vs. 2021

  2020 2021
  platné od 1.1.2020 návrh platnosti od 1.1.2021
Legislatíva Zákon o minimálnej mzde č. 663/2007 z.z. a Nariadenie Vlády SR č. 324/2019 Z.z. Zákon o minimálnej mzde č. 663/2007 z.z. a Zákon č. 311/2001 Z.z. – zákonník práce
Minimálna mesačná mzda 580 eur 623 eur
Minimálna hodinová mzda 3,333 eur 3,580 eur

Prehľad hodinovej minimálnej mzdy pri rôznych zmenných režimoch:

Týždenný pracovný čas Hodinová minimálna mzda
40 hod. – jednozmenný režim 3,580 eur
38,75 hod. – dvojzmenný režim 3,695 eur
37,5 hod. – trojzmenný režim 3,819 eur

MINIMÁLNA MZDA A JEJ VPLYV NA MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY OD 1.1.2021

Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný  zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta.

Z vyššie uvedeného zároveň vyplýva, že zamestnávateľ musí mať ku každému pracovnému miestu priradený stupeň náročnosti práce, ktorý je závislý od zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce v súlade s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest uvedenými v prílohe č. 1 Zákonníka práce.

Pozn:  Na minimálny mzdový nárok podľa stupňa náročnosti práce majú nárok len zamestnanci zamestnaní na pracovný pomer. Zamestnanci pracujúci na základe niektorej z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru majú nárok len na minimálnu mzdu.

Od 1.1.2021  sa mení aj mechanizmus určovania týchto minimálnych mzdových nárokov.

V porovnaní s rokom 2020 sa zmenou výpočtu minimálnych mzdových nárokov v roku 2021 zmení to, že pre každý stupeň náročnosti práce sa minimálny mzdový nárok zvýši o 43 eur.

Hodinový minimálny mzdový nárok pre konkrétny stupeň náročnosti práce pri týždennom pracovnom čase 40 hodín sa vypočíta ako 1/174 z minimálneho mzdového nároku vypočítaného pre zamestnancov odmeňovaných mesačnou mzdou.

Prehľad minimálnej mzdy v roku 2020 a 2021 podľa stupňa náročnosti práce:

Pre porovnanie uvádzame prehľad výšky minimálnej mzdy v roku 2020 a 2021 podľa stupňa náročnosti pri týždennom pracovnom čase 40 hodín.

Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Mesačná minimálna mzda v roku 2020 Mesačná minimálna mzda v roku 2021 Hodinová minimálna mzda v roku 2020 Hodinová minimálna mzda v roku 2021
1. 1 580 eur 623 eur 3,333 eur 3,580 eur
2. 1,2 696 eur 739 eur 3,9996 eur 4,247 eur
3. 1,4 812 eur 855 eur 4,6662 eur 4,914 eur
4. 1,6 928 eur 971 eur 5,3328 eur 5,580 eur
5. 1,8 1044 eur 1087 eur 5,9994 eur 6,247 eur
6. 2 1160 eur 1203 eur 6,6660 eur 6,914 eur

MINIMÁLNA MZDA A JEJ VPLYV NA PRÍPLATKY OD 1.1.2021

Navrhovanou novelou zákona sa mení aj mechanizmus určenia výšky mzdových zvýhodnení (príplatkov), ktoré sú naviazané na minimálnu mzdu.  Ich výška sa už nebude určovať percentuálnou výškou z hodinovej minimálnej mzdy, ale bude sa určovať pevnou sumou.

Nižšie Vám uvádzame výšku mzdových zvýhodnení navrhovaných s platnosťou od 1.1.2021:

Minimálna výška mzdových zvýhodnení – príplatkov v roku 2021 stanovená pevnou sumou:

Názov mzdového zvýhodnenia - príplatku Pevná suma príplatku Pevná suma zníženého príplatku*
Príplatok za prácu v sobotu 1,79 eur 1,61 eur
Príplatok za prácu v nedeľu 3,58 eur 3,22 eur
Príplatok za prácu v noci – nerizikové povolanie 1,43 eur 1,25 eur
Príplatok za prácu v noci – rizikové povolanie 1,79 eur -
Príplatok za prácu vo sviatok (dohoda) 3,58 eur -
Príplatok za sťažený výkon práce 0,72 eur -
Príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť 0,72 eur -

* Pravidelné vykonávanie prác v sobotu, v nedeľu a v noci – možné dohodnúť nižšiu sumu príplatku