Client seminar

Dlhodobý majetok a IFRS

Juraj Šupák

Start time: sep 26, 9:00

Location: Bratislava

08:30 - 09:00

- Registrácia a servírovanie raňajok

09:00 – 11:00

1. Sumárny prehľad štandardov, ktoré sa týkajú dlhodobého majetku:

- IAS 16: Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

- IAS 36: Zníženie hodnoty majetku

- IAS 38: Nehmotný majetok

- IAS 40: Investície do nehnuteľností

- IFRS 5: Dlhodobý majetok určený na predaj a ukončené činnosti

- IFRS 16: Leasing

2. Špecifiká týchto štandardov a rozdiely oproti SK legislatíve

3. Dopady štandardov mimo účtovníctva

 

Dátum a miesto konania:

Štvrtok 26.9.2019 (uzavretie registrácie štvrtok 19.9.2019)

Grant Thornton, Astoria Palace - 2. poschodie, Hodžovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava

 

Poplatok: účasť zdarma

Jazyk: slovenský

Prednášajúci:

Ing. Ladislav Nyéki (Audit director | Grant Thornton Audit, s. r. o.)

Ing. Filip Tichý (Auditor | Grant Thornton Audit, s. r. o.)

 

Registrácia:

http://bit.ly/dlhodoby_majetok_a_IFRS

 

Kontakt:

Grant Thornton Consulting, k.s.

Astoria Palace - 2. poschodie

Hodžovo námestie 1/A | 811 06 Bratislava

E office@sk.gt.com

T 02/59 300 400