Business breakfast

Novinky v IFRS 15 a praktický dopad

Juraj Šupák

Start time: jan 29, 9:00

End time: jan 29, 11:00

Location: Bratislava

08:30 - 09:00

- Registrácia a servírovanie raňajok

 

09:00 – 11:00

- Rozsah IFRS 15

- Rozdiel medzi IFRS 15 a US GAAP verzia štandardu ASC 605

- 5 STEP model + praktický dopad

- Usmernenia vydané v rokoch 2018 - 2020

- Dopad štandardu mimo účtovníctva

- Diskusia

 

Dátum a miesto konania:

Streda 29.1.2020 (uzavretie registrácie pondelok 27.1.2020)

Grant Thornton, Astoria Palace - 2. poschodie, Hodžovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava

 

Poplatok: 29,- EUR bez DPH (zrušenie potvrdenej účasti nie je možné po 28.1.2020)

Jazyk: slovenský

 

Prednášajúci:

Ing. Ladislav Nyéki (Audit director | Grant Thornton Slovakia)

Ing. Filip Tichý (Audítor | Grant Thornton Slovakia)

 

Kontakt:

Grant Thornton Consulting, k.s.

Astoria Palace - 2. poschodie

Hodžovo námestie 1/A | 811 06 Bratislava

E office@sk.gt.com

T 02/59 300 400

 

Registrácia