Business breakfast

Manažment pohľadávok

Juraj Šupák

Start time: feb 27, 9:00

End time: feb 27, 11:00

Location: Bratislava

08:30 - 09:00

  • Registrácia a servírovanie raňajok

 

09:00 – 11:00

  • Manažment pohľadávok všeobecne, prostriedky na uplatnenie nároku veriteľa
  • Problematika premlčania pohľadávok v nadväznosti na právne predpisy, špecifiká fyzických a právnických osôb
  • Opravné položky k pohľadávkam – účtovné a daňové dopady (tvorba daňových opravných položiek voči dlžníkom v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, a ktorým bol určený splátkový kalendár a v nadväznosti na tzv. časový test)
  • Odpis pohľadávok – účtovné a daňové dopady (daňový odpis pohľadávok v nadväznosti na jednotlivé súdne rozhodnutia a tzv. časový test)
  • Postúpenie pohľadávok - účtovné a daňové dopady, porovnanie s prevzatím dlhu
  • Diskusia

 

Dátum a miesto konania:

Štvrtok 27. 2. 2020 (uzavretie registrácie pondelok 24. 2. 2020)

Grant Thornton, Astoria Palace - 2. poschodie, Hodžovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava

 

Poplatok: 29,- EUR bez DPH (zrušenie potvrdenej účasti nie je možné po 24. 2. 2020)

Jazyk: slovenský

 

Prednášajúci:

Ing. Silvia Hallová, LL.M., DiplFR (Tax Partner | Grant Thornton Slovakia)

Mgr. Iveta Ragulová (Senior Associate | Taylor Wessing Slovakia)

Mgr. Michal Michálek (Associate | Taylor Wessing Slovakia)

 

Kontakt:

Grant Thornton Consulting, k.s.

Astoria Palace - 2. poschodie

Hodžovo námestie 1/A | 811 06 Bratislava

E office@sk.gt.com

T 02/59 300 400

 

 

Registrácia