WEBINÁR - organizovali sme

Dovolenka zamestnancov z praktického pohľadu

Barbora Palenikova

Start time: jún 22, 10:00

End time: jún 22, 11:30

Srdečne vás pozývame na bezplatný webinár s názvom: 

„Dovolenka zamestnancov z praktického pohľadu",
ktorý sa uskutoční 22. júna 2022 od 10:00 hod. do 11:30 hod.

Na webinári sa bude naša expertka venovať týmto témam:

Dovolenka, jej výmera a druhy podľa súčasnej právnej úpravy

 • Dovolenka za kalendárny rok
 • Dovolenka za pomernú časť
 • Dovolenka za odpracované dni
 • Otcovská dovolenka (nový inštitút od 01.10.2022)

Dovolenka a jej výpočet – špecifické prípady

 • Starostlivosť o dieťa (zamestnanec mladší ako 33 rokov)
 • Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
 • Kratší pracovný čas
 • Pružný pracovný čas

Krátenie dovolenky – „možnosť, či povinnosť“?

 • Zásady krátenia dovolenky

Prenos/prepadnutie dovolenky

 • Ako postupovať v praxi?

Návrat z materskej/rodičovskej dovolenky

 • Aký priemerný hodinový zárobok použiť pri výpočte náhrady mzdy za dovolenku po návrate zamestnanca z MD/RD?
 • Čo s nevyčerpanou dovolenkou zamestnanca po jeho návrate z MD/RD?

Poskytovanie stravovania počas dovolenky

 • Úprava a zadefinovanie podmienok v internom predpise zamestnávateľa
 • Daňovo - odvodový pohľad

V závere webinára prednášajúca zodpovie Vaše otázky.

Prednášajúca:

Poplatok: Bezplatne | Jazyk: Slovenský

Registrácia ukončená

Partner podujatia:Link na sledovanie webinára Vám zašleme po ukončení registrácie 21.06.2022.
Ak si želáte odoberať Grant Thornton newsletter a informácie o plánovaných webinároch, prosím registujte sa TU

Kontakt:

Grant Thornton Consulting, k.s.
Astoria Palace - 2. poschodie
Hodžovo námestie 1/A | 811 06 Bratislava

office@sk.gt.com